Organik Tarım

Temel Amaç:
İnsan, Toprak ve Çevre Sağlığıdır.

Organik tarım, kendine has kural ve kontrol sistemleri ile yapılan tarımdır. Üreticinin dışında, üretimi her safhasında kontrol eden ve bu kontrollerde uluslararası laboratuvarları kullanan, uluslararası sertifikasyon firmaları vardır. Bu firmalar, tüm üretim bilgilerini bilinen formatlara dayanarak takip ederler ve muhtelif zamanlarda yaprak, ürün ve toprak numuneleri üzerinde yapılan analizler ile üretimin, organik tarım kurallarına uygunluğunu takip ederler. Ayrıca, ürünü katma değerle, mamul veya yarımamul haline getiren üretim safhaları ile üretimin hijyen koşulları da aynı firma tarafından kontrol altında tutulur.

Organik ve konvansiyonel tarıma başka bir açıdan baktığımızda durum şudur: Organik tarım, bitki - toprak ilişkisindeki doğal program gereği, toprağı besler, bitki kendi programına göre, toprağa verilen organik gübrelerden, istediğini ihtiyacı olan maddelere dönüştürerek ihtiyacı kadarını alır, fazlası toprakta kalır. Konvansiyonel tarımda ise kimyasallar, direk bitkiye hazır olarak verilerek bol ürün alınması hedeflenir, program dışı olduğu icin de bitki ve ürün sağlıksız gelişir. Kimyasalların büyük bir kısmı da yeraltı sularına geçerek, çevrenin ve toprağın kirlenmesine neden olur.

Bol ürün için genetiği değiştirilmiş ürünler de son zamanlarda sofralarımızda görülmeye başlamıştır. Bu ürünlerin güneş ve çevre ile uyumsuzluk gösterdiği, bunun neticesinde de iç yapılarında anormallikler ve lezzet bozuklukları olduğu maalesef görülmektedir.

Üretimde yaşadığımız pekçok tecrübeden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyoruz. Yabancı hibrit tohumla domates yetiştirilmiş bir arazinin herhangi bir kısmında yerli tohumla domates yetiştirdiğimizde, bütün doğal yaratıkların (kaplumbağa, kuş, tırtıl, böcek v.s), hibrit tohumlu domateslere ilgi göstermeden yerli tohumla yetişmiş domateslere ulaşarak, onlarla beslenmeyi tercih ettiklerini görürsünüz. Onun icin organik tarımla yetiştirilen ürünlerde %20-%25 zayiatı doğal kabul edip bunu, insanoğluna verilmiş bir dersin bedeli olarak kabul ediyoruz.